Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

χαρισματικός πολιτευτής


προσπαθώντας να εκκινήσει
το υπό απελπισίαν
ακινητοποιηθέν
έθνος