Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

έκθεση γλυπτών

από τις 13 ιανουαρίου μέχρι τις 7 φεβρουαρίου
στην αίθουσα "αγγέλων βήμα",
σατωβριάνδου 36, στην ομόνοια,
πραγματοποιήθηκε η ένατη ατομική έκθεση γλυπτών
του έβη χρήστου
με τίτλο "στα χνάρια των κουτσών".