Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

Μετέωρος ΧρόνοςFirst Prize at the First Open Sculpture Contest, V&P TASSIS, Greece – United Kingdom, 2016, for his sculpture “Hovering Time”, first presented at the 1st ART Thessaloniki Forum, December 1-4, 2016.

Πρώτο Βραβείο στον Ανοιχτό Διαγωνισμό Γλυπτικής, V&P TASSIS, Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία, 2016, για το γλυπτό "Μετέωρος Χρόνος", που πρωτοπαρουσιάστηκε στα πλαίσια του  1ου ART Thessaloniki Forum, Δεκέμβριος, 1-4, 2016.